ensq

Tag Archives: Fauna ne Theth @sq

Fauna ne Theth

Fauna-in-Theth-Albania

Rreth 50% te llojshmerisë se bimesisë se Shqiperisë, ose 14% e asaj Evropiane gjendet ne Theth Fauna e parkut është e pasur dhe e larmishme. Aty mund të gjesh rreth 20 lloje gjitarësh, 50 lloje shpendësh folenizues, afro 10 lloje zvarranikësh dhe rreth 8 lloje amfibësh. Rëndësi paraqesin gjitarët dhe shpendët e lidhur me pyjet e  larta dhe ekosistemet malore ...

Read More »