ensq

Tag Archives: Kisha e Thethit @sq

Kisha e Thethit

Church of Theth Albania

Ne vitin 1917 u hape shkolla e pare Shqipe nga At’ Shtjefen Gjeçovi. Një kishë e veçantë dhe e bukur që është ndërtuar në vitin 1892 në po atë vend dhe po ato themele që është edhe sot e kësaj dite. Në periudhën e ndërtimit ngjitur me murin lindor të saj, ka qenë edhe shtëpia ku banonte famullitari i kishës. ...

Read More »